Hướng dẫn thực hiện đánh giá phân loại công chức viên chức

16 Tháng 5 2016

1. Nghị đinh 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 về đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức 2. Công văn số 917/SGDĐT-TCCB ngày 29 tháng 4 về việc Hướng dẫn thực hiện đánh giá phân loại...

TÀI LIỆU TẬP HUẤN GIÁO VIÊN TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI

16 Tháng 5 2016
TÀI LIỆU TẬP HUẤN GIÁO VIÊN TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI

 I.    Giới thiệu về “Trường học kết nối” "Trường học kết nối" tại địa chỉ website http://truongtructuyen.edu.vn là hệ thống hỗ trợ tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Trường học trực tuyến bao gồm các phân hệ sau:

Đăng nhập

Thống kê

Đang có 2 khách và không thành viên đang online